اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

جدیدترین تصمیم سوختی دولت

درخواست حذف اطلاعات

جدیدترین تصمیم سوختی دولت به منظور بهینه سازی مدیریت توزیع سوخت در کشور، مربوط به خودرو های باربری شهری است که در صورت عدم توجه به این تصمیم، خودرو های غیرفعال با کاهش تدریجی سهمیه سوخت مواجه می شوند.