اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

عموپورنگ: ۳بار خواستم ازدواج کنم، اما نشد

درخواست حذف اطلاعات

داریوش فرضیایی معروف که عمو پورنگ گفت: شاید جالب باشد بگویم که من قبل از مجری شدن دوست داشتم معلم بشوم.